Kim Laine | Helsinki Samba Carnaval 2012 | Photo 1